Voit saada ansiopäivärahaa, jos TE-toimisto tulkitsee yritystoimintasi sivutoimiseksi. Tulkintaan ei vaikuta pelkästään yritystoiminnan tulot, vaan myös siihen käytetty työmäärä. 

Jos sinulla on verotettavaa ansiotuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta, yritystoiminnan tulot huomioidaan maksettavan ansiopäivärahan suuruudessa. Tällöin maksettavassa sovitellussa ansiopäivärahassa sovelletaan samaa 300 euron kuukausittaisen bruttotulon suojasääntöä kuin osa-aikaisessa ja satunnaisessa työssä.

Sivutoiminen yritystoiminta ja soviteltu ansiopäiväraha

Pitkään jatkuneen sivutoimisen yritystoiminnan tulot huomioidaan pääsääntöisesti vahvistetun henkilökohtaisen verotuspäätöksen mukaisesti, jonka perusteella maksettavaan soviteltavaan ansiopäivärahaan vaikuttava sivutoimisen yritystoiminnan tulo jyvitetään kuukausitasolle. Pääomatulot eivät vaikuta ansiopäivärahaan. 

Jos yritystoiminta kesää korkeintaan kaksi viikkoa, kassa voi maksaa sinulle ko. ajalta soviteltua ansiopäivärahaa. Tämänkestoisesta yritystoiminnasta ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, mutta kassan tulee saada tietää tehdyt työpäivät ja niiden aikana ansaitut tulot. Sivutoimisessa yritystoiminnassa tehdyt työt eivät kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.

Laskutusosuuskunnat ja soviteltu ansiopäiväraha

Laskutusosuuskunnan kautta työskentelevä hakija katsotaan työttömyysturvalaissa yrittäjäksi. Jos yrittäjyys on sivutoimista, voit saada soviteltua ansiopäivärahaa. Merkitse työpäivät hakemukseen ja toimita kassaan lisäksi toimeksiantosopimukset/työsopimukset sekä palkkalaskelmat hakujakson aikana ansaituista tuloista. Huomaathan, että soviteltu ansiopäiväraha lasketaan hakujakson aikana ansaittujen tulojen perusteella (mukaan lukien lomakorvaukset ja -raha), joten tarvittaessa hakemuksen käsittely odottaa em. tulotietojen saamista.   

Laskutusosuuskunnan kautta tehdyt työt eivät kerrytä palkansaajan työssäoloehtoa.