Kansaneläkeindeksi on jäädytetty lakimuutoksella ensi vuodeksi. Ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta on sidottu kansaneläkeindeksiin, joten käytännössä kyseessä on leikkaus etuuksien ostovoiman pienentyessä.

Pienimuotoisesta työstä saadut tulot vaikuttavat jatkossa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Tulot sovitellaan ns. maksuperusteisesti.

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen mukaan työtön voi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan.

Kassan vuosijäsenmaksu laski lähes viidenneksellä viime vuodesta.

Syyskuun alusta alkaen viikon jokainen arkipäivä (ma-pe) voi olla maksupäivä.