MMA Kassa kiittää asiakkaitaan erinomaisista arvosanoista!

Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisteriä vuoden 2020 alussa. Tulorekisteri tullee vähentämään niitä tietoja, joita hakijan on itse toimitettava ansiopäivärahahakemuksen liitteeksi.

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty lakimuutoksella ensi vuodeksi. Ansiopäivärahan perusosa ja taitekohta on sidottu kansaneläkeindeksiin, joten käytännössä kyseessä on leikkaus etuuksien ostovoiman pienentyessä.

Pienimuotoisesta työstä saadut tulot vaikuttavat jatkossa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Tulot sovitellaan ns. maksuperusteisesti.

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen mukaan työtön voi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan.