Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry TYJ on julkaissut vuosittain päivittämänsä oppaan koskien ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta.

Suorajäsenten eli pelkästään työttömyyskassan jäsenten vuosijäsenlasku 2020 on lähetetty.

Kassan puhelinpäivystysajat muuttuvat ja 3.2.2020 alkaen palvelemme seuraavasti: maanantaina klo 12-14 ja tiistaina, torstaina sekä perjantaina klo 9-11

Helmikuun alussa voimaan tulevat palkkaverokortit tulevat kassaan sähköisesti suoraan verohallinnosta. Palkkaverokorttia käytettäessä ennakonpidätys ansiopäivärahassa on aina vähintään 25 %.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa (MMA Kassa) ja Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO ovat hyväksyneet sopimuksen MMA Kassan sulautumisesta KOKOon 1.1.2021.