Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jolla työttömyysturvan suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskevia väliaikaisia lakimuutoksia jatketaan vuoden loppuun asti.

Koronatilanteen takia käynnistetyt ansiopäivärahan ennakkomaksut päättyvät käsittelytilanteen parannuttua.

Useita koronatilanteen vuoksi tehtyjä muutoksia jatkettiin lakimuutoksella 31.12.2020 asti, aiemmin lakien voimassaolo oli säädetty päättymään kesän aikana. Lisäksi enimmäisajan jäädytys laajenee kaikkiin työttömiin. 

Koronakriisin aiheuttaman moninkertaisen hakemusmäärän vuoksi aloitamme ennakkomaksujen maksamisen ansiopäivärahan hakijoille.

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan korottamisesta ja liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisestä.