Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lakimuutoksen ansiopäivärahan suojaosan korottamisesta ja liikkuvuusavustuksen työmatkaedellytyksen lyhentämisestä.

Suojaosan korottaminen 300 eurosta 500 euroon merkitsee, että ansiopäivärahan saaja voi ansaita 500 euroa osa-aikatyössä, satunnaisessa työssä, keikkatyössä tms. ilman, että työstä saatu palkka vaikuttaa maksettavan ansiopäivärahan määrään. Ylimenevältä osalta palkka vähentää ansiopäivärahan määrää 50 sentillä saatua palkkaeuroa kohti.

Muutos koskee 1.6.2020 alkavia hakujaksoja. Jos haet ansiopäivärarhaa kalenterikuukauden jaksoissa, 500 euron suojaosaa voidaan soveltaa ensimmäisen kerran ajalta 1.6.-30.6.2020 maksettavaan ansiopäivärahaan. Suojaosa palautuu 300 euroon 1.11.2020 ja sen jälkeen alkavien hakujaksojen kohdalla.

Liikkuvuusavustusta voi saada, kun ottaa työttömänä vastaan työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikasta. Liikkuvuusavustuksen määrä on 724-1042 euroa/kk ja sitä maksetaan enintään 2 kuukauden ajalle.

Liikkuvuusavustuksen edestakainen työmatkaedellytys lyhenee lakimuutoksen myötä 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee kokoaikatyötä (osa-aikatyön kohdalla edellytys on jo ennestään 2 tuntia).

Lakimuutos on voimassa 12.6.-31.10.2020 alkavien kokoaikaisten työsuhteiden kohdalla.