Koronavirustilanne viivyttää hakemusten käsittelyä valitettavasti koko kesän ajan huolimatta kaikista toimista, joilla käsittelyn hidastumista on minimoitu. MMA Kassa onkin ottamassa käyttöön ansiopäivärahan ennakkomaksun.

Koronavirusepidemian vuoksi tehdyillä rajoitustoimilla ja ihmisten käyttäytymisen muutoksilla on ollut rajut vaikutukset Suomen talouteen ja työllisyyteen. Epidemian yrityksille aiheuttaman tukalan tilanteen vuoksi tehtiin myös lomautuksia nopeuttava poikkeuslaki.

Kriisin ja lomautusmenettelyjen muutoksen seurauksena on ollut jyrkkä lomautusten aalto, eikä edes 90-luvun lama saavuta muutoksen nopeudessa koronakriisin tasoa.

MMA Kassa on typpillisesti ollut ensimmäisiä kassoja, joihin työttömyyden nousu vaikuttaa. Viikkokohtaiset hakemusmäärät ovatkin kriisin aikana hetkellisesti nousseet jopa 20-kertaisiksi:

 Hakemukset

Kriisin poikkeuksellisesta voimakkuudesta johtuen ja kaikista toimenpiteistä huolimatta ensihakemusten käsittelyaika tulee olemaan koko kesän yli kuukauden.

Kassa on tarttunut kaikkiin mahdollisiin toimiin
MMA Kassassa on tartuttu kaikkiin mahdollisiin toimiin lomautusaaltoa vastaan: rekrytoimalla uusia työntekijöitä, järjestelemällä tehtäviä uudelleen, virtaviivaistamalla käsittelyprosessia sekä tietojärjestelmämuutoksien ja ohjelmistorobotiikan avulla.

Samaan aikaan on täytynyt turvata henkilöstö virukselta ja siirtyä tekemään työt sekä kouluttamaan uusia henkilöitä etäyhteyksien välityksellä. Suurin haaste tilanteessa liittyy lainsäädännön monimutkaisuuteen ja osaavan työvoiman puutteeseen. Etuushakemusten käsittelyyn kouluttautuminen vie aikaa, ja osaajia on saatavilla vähän, kun kassat pyrkivät rekrytoimaan työvoimaa yhtäaikaisesti.

Vaikka lomautusmäärät ovat jo laskussa, käsittelyaika pysyy jo toteutuneen hakemuspiikin vuoksi pitkänä. Tilanne on samankaltainen kaikissa niissä työttömyyskassoissa, joihin lomautusaalto on iskenyt kovimmin.

Ennakkomaksu käyttöön pian
Lainsäätäjä on tunnistanut kassojen kohtaaman tilanteen vaikeuden. Työttömyysturvaan tehtiin toukokuussa muutos, jonka perusteella työttömyyskassat voivat maksaa osan ansiopäivärahasta etukäteen normaalia lainsäädäntöä kevyemmillä kriteereillä.

MMA Kassa ottaa käyttöön ennakkomaksun heti, kun se on teknisesti mahdollista. Ensimmäisiä maksuja päästään näillä näkymin maksamaan touko-kesäkuun vaihteen tienoilla. Asiasta tiedotetaan pian lisää.