11.5.2020 astui voimaan väliaikainen lakimuutos, joka vaikuttaa ansiopäivärahan sovitteluun ja ilman päätöstä maksettavan ansiopäivärahan pituuteen.

 Ajalla 11.5.-31.10.2020 voimassa olevan lain mukaan

  - ansiopäivärahan sovittelussa ei käytetä ns. erityistä sovittelujaksoa eikä palkkaan tehdä laskennallista muuntoa

  - yrittäjän tulot huomioidaan oman ilmoituksen perusteella, jos tulot ovat laskeneet koronaepidemian vuoksi

  - aika, jolta työttömyysetuutta voi olla maksettuna ilman päätöstä, pitenee kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen.

Lakimuutosta sovelletaan 11.5.2020 ja sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin. Ilman päätöstä maksettavan ansiopäivärahan pituutta koskevaa muutosta voidaan kuitenkin käyttää jo aiemmin saapuneen hakemuksen kohdalla.