Työmarkkinajärjestöt ovat ehdottaneet mm. työssäoloedellytystä ja omavastuuaikaa koskevia väliaikaisia lakimuutoksia. Hallitus on nyt esittänyt näitä lakimuutoksia eduskunnalle.  

Hallitus esitti torstaina 2.4.2020 eduskunnalle väliaikaisia muutoksia työttömyysturvaan. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti maaliskuusta alkaen. Keskeisimmät muutosehdotukset on listattu alla, mutta niiden sisältö saattaa vielä tarkentua. Kassa tiedottaa verkkosivuillaan heti, kun se saa itsekin näistä lisätietoa.

Omavastuuaika
Ansiopäivärahan maksaminen alkaisi ensimmäisestä lomautus- tai työttömyyspäivästä ilman viiden arkipäivän omavastuuaikaa.

Työssäoloehto
Ansiopäivärahaa voisi saada lyhimmillään kolmen kuukauden (13 kalenteriviikon) työskentelyn jälkeen. Nykyinen työssäoloehto on 26 kalenteriviikkoa.

Lakimuutosta sovellettaisiin niiden henkilöiden kohdalla, joiden työssäoloehto ei muuten täyttyisi ja joiden työssäoloehtoon sisältyy vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeiseltä ajalta.

Työssäoloehdon puolittaminen koskisi myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskisi 52 viikosta 26 viikkoon.

Työssäoloehdon on mahdollisesta lakimuutoksesta huolimatta kerryttävä kassajäsenyyden aikana.  

Lomautettujen enimmäismaksuaika
Ansiopäivärahan 300-500 enimmäismaksuaika ei kuluisi sellaisten lomautusten aikana, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Muutos koskisi lomautuspäiviä ajalta 16.3.-30.6.2020. 

Jo hyväksytyt lakimuutokset
Eduskunta on jo hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan lomautetun yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa. Lomautettujen on jatkossakin ilmoittauduttava TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi (onnistuu myös sähköisesti).

Lisäksi voimaan tuli lakimuutos, jonka mukaan määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa samoin ehdoin kuin vakituisen työntekijän.

Jo voimaan tulleet lakimuutokset ovat väliaikaisia ja ne koskevat 16.3.2020 tai sen jälkeen alkaneita lomautuksia. Voimassaolo kestää 31.7.2020 asti.