Tulosta

Eduskunta on 11.12.2019 hyväksynyt aktiivimallin kumoavan työttömyysturvalain muutokset.

Lakimuutoksen tullessa voimaan 1.1.2020 työttömyyspäivärahojen saajien aktiivisuutta ei enää seurata eikä päivärahan määrää leikata. Vuodenvaihteeseen 31.12.2019 ulottuviin hakupäiviin asti aktiivimallin säännöksiä kuitenkin noudatetaan.

Aktiivimallin takia alennettuna oleva ansiopäiväraha palautetaan täyteen määräänsä vasta hakupäivästä 1.1.2020 alkaen.