1.4.2019 alkaen aktiivisuusedellytyksen voi täyttää myös kunnan tai ammattiliiton järjestämässä toiminnassa edellyttäen, että voimassa oleva tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Huhtikuun alussa tulee voimaan muutos, jonka myötä osa kuntien, ammattiliittojen, järjestöjen ja työnantajien kursseista ja toiminnasta kerryttää aktiivisuusedellytystä. Muutos vaikuttaa aktiivisuusseurantaan vain, jos meneillään oleva aktiivisuuden tarkastelujakso on alkanut 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Jos aktiivisuusseurannan 65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa maaliskuun lopussa ja päättyy kesäkuun lopussa, esimerkiksi ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta kerryttää aktiivisuutta vasta heinäkuussa, uuden tarkastelujakson alettua. Tällaisessa tapauksessa jäsenen osallistuminen toimintaan huhtikuussa ei siis estä ansiopäivärahan leikkaamista. Lisätietoja saat tästä.  

Voit tarkistaa oman tarkastelujaksosi alkamispäivän eMMAssa (Tilannetiedot).

Aktiivisuusedellytykseen luettavan toiminnan tulee olla työllistymistä tukevaa ja siitä tulee toimittaa todistus työttömyyskassaan. Tarvittaessa löydät suomenkielisen todistuslomakkeen (Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan) ja ruotsinkielisen todistuslomakkeen (Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet) täältä

Työllistymistä tukevia kursseja ja toimintaa voi jatkossa etsiä myös Suomi.fi-palvelusta. Toiminnan varsinaiselta järjestäjältä kannattaa varmistaa, että palvelu täyttää aktiivisuusedellytyksen ehdot.

Kaaviokuvan aktiivisuusedellytyksen täyttämisestä 1.4.2019 alkaen löydät täältä.