Työttömyyskassat alkavat käyttää tulorekisteriä vuoden 2020 alussa. Tulorekisteri tullee vähentämään niitä tietoja, joita hakijan on itse toimitettava ansiopäivärahahakemuksen liitteeksi.

Työnantajan/palkanlaskijan tulorekisteriin viemien tietojen laajuudesta riippuu, mitä tietoja hakijan on itse toimitettava kassaan
Tulotietoja voi ilmoittaa tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja.

Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja pyydetään tarvittaessa suoraan hakijalta
Tulorekisteri helpottaa ansiopäivärahan hakemista monen henkilön kohdalla, mutta on mahdollista, että sinulta pyydetään jatkossakin palkka- ja työsuhdetietoja. Tämä johtuu joko siitä, että tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, tai siitä, että tilanteessasi tulorekisterin tiedot eivät riitä päivärahahakemuksesi käsittelyyn.

Omia palkkatietoja voi käydä jo katsomassa
Palkkatiedot on viety tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Jos sinulle on maksettu palkkaa vuodenvaihteen jälkeen, tiedot löytyvät tulorekisteristä. Näet omat tietosi kirjautumalla tulorekisteriin osoitteessa www.tulorekisteri.fi (klikkaa sivun yläosasta Kirjaudu tulorekisteriin).