Pienimuotoisesta työstä saadut tulot vaikuttavat jatkossa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Tulot sovitellaan ns. maksuperusteisesti.

Vielä maaliskuussa 2019 tehdystä osa-aikaisesta tai keikkatyöstä saatu palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Toisin sanoen, jos työ on tehty maaliskuussa, ansiopäivärahahakemus ko. kuukaudelta voidaan käsitellä vasta, kun kassa saa maaliskuuta koskevat palkkatiedot.

Huhtikuussa 2019 ja sen jälkeen tehdystä työstä saatu tulo sovitellaan maksuperusteisesti. Hakujaksot säilyvät ennallaan ja tehdyt työtunnit merkitään hakemukseen normaalisti, mutta saatujen tulojen vaikutus maksettavaan ansiopäivärahaan arvioidaan vasta sillä hakujaksolla, jolle varsinainen palkanmaksupäivä osuu.

Esimerkki: huhtikuussa tehdyn kertaluontoisen keikkatyön palkanmaksupäivä on vasta toukokuussa, jolloin huhtikuun ansiopäivärahahakemus voidaan maksaa täytenä hakujaksolle merkityistä työtunneista huolimatta. Tulojen vaikutus ansiopäivärahaan arvioidaan vasta toukokuun hakemuksen maksatuskäsittelyn yhteydessä, kun kassa on jo saanut hakijalta ko. työtä koskevan palkkalaskelman.

Mikäli työtunteja sisältävä hakemus on esimerkiksi ajalta 18.3.-21.4.2019, hakujakso 18.3.-31.3.2019 sovitellaan ansaintaperusteisesti (käsittely edellyttää palkkatietoja) ja hakujakso 1.4.-21.4.2019 sovitellaan maksuperusteisesti (palkkatiedot tarvitaan sillä hakujaksolla, jolle palkanmaksupäivä osuu).

Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Lisätietoja ja grafiikkaa asiasta löydät täältä.