Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Muutos tulee voimaan nähtävästi huhtikuun 2019 alussa.

Nykyään osa-aikaista tai keikkatyötä tekevän työttömän saama palkka vaikuttaa ansiopäivärahaan sillä ajanjaksolla, jona se on ansaittu. Jos työ on tehty esimerkiksi helmikuussa, ansiopäivärahahakemus ko. kuukaudelta voidaan käsitellä vasta, kun kassa saa helmikuuta koskevat palkkatiedot. Tämä menettely voi pahimmillaan viivästyttää ansiopäivärahan maksamista viikoilla, joten lakimuutos lisää tulojen säännöllisyyttä.

Kassa tarvitsee palkkatiedot lakimuutoksen voimaantulon jälkeenkin, mutta tulojen vaikutus maksettavaan ansiopäivärahaan voidaan sen jälkeen arvioida sillä hakujaksolla, jolle palkanmaksupäivä osuu. Esimerkki: jos helmikuussa tehdyn kertaluontoisen keikkatyön palkka maksetaan vasta maaliskuussa, helmikuun ansiopäivärahahakemus voidaan maksaa täytenä siihen merkityistä työtunneista huolimatta ja siirtää tulojen vaikutuksen arviointi maaliskuun ansiopäivärahahakemuksen käsittelyn yhteyteen, jolloin kassa on jo saanut hakijalta ko. työtä koskevan palkkalaskelman.  

Muutos koskee osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Lisätietoja ja grafiikkaa asiasta löydät täältä.