Kassan vuosijäsenmaksu laskee lähes viidenneksellä.

Finanssivalvonta on vahvistanut ehdotuksemme jäsenmaksuksi ensi vuodelle. Vuoden 2019 kassajäsenmaksu on 117 euroa, kun se vuonna 2018 oli 144 euroa.