Kassan vuosijäsenmaksu laski lähes viidenneksellä viime vuodesta.

Finanssivalvonta on vahvistanut ehdotuksemme jäsenmaksuksi. Vuoden 2019 kassajäsenmaksu on 117 euroa, kun se vuonna 2018 oli 144 euroa.