Aktiivimallin ensimmäinen 65 maksupäivän tarkastelujakso täyttyi maalis-huhtikuun vaihteessa osalla ansiopäivärahan saajista. Tällä hetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella tarkastelujakson täyttäneistä MMA Kassan hakijoista noin 34 % on täyttänyt aktiivisuusedellytyksen.  

Näistä arviolta vähän yli puolet täytti aktiivisuusedellytyksen tekemällä töitä tai harjoittamalla yritystoimintaa ja vajaa puolet osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin tai muihin TE-toimiston työllistymistä tukeviin toimiin.  

Lisäpäivillä olevien osuus aktiivisuusedellytyksen täyttäneistä on noin 11 %.

Tällä hetkellä noin 5 % kaikista ansiopäivärahan on aktiivisuusseurannan ulkopuolella. Näistä lomautettuja on noin 82 %, noin 11 % saa etuutta työkyvyttömyyden vuoksi, noin 5 % odottaa työkyvyttömyyseläkettä ja noin 2 % toimii omaishoitajana.