Vuoden 2018 alusta TE-toimisto arvioi työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta vasta sen jälkeen, kun yritystoiminta on kestänyt neljä kuukautta.  

Työttömänä yritystoiminnan aloittavalla henkilöllä on tällöin oikeus saada työttömyyspäivärahaa ainakin neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Kyseessä olevana aikana yritystoiminnasta saatu tulo sovitellaan maksettavan työttömyyspäivärahan määrässä. Mikäli yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen, oikeus ansiopäivärahaan lakkaa.