Ensimmäinen aktiivimalliin liittyvä tarkastelujakso päättyy maaliskuun lopussa.  

Tämä merkitsee sitä, että ensimmäisiä päätöksiä ansiopäivärahan mahdollisesta alenemisesta seuraavaksi 65 maksupäivän ajaksi aletaan antaa huhtikuun alussa. Sekä tarkastelujakson arviointi - täyttyykö aktiivimallin mukainen aktiivisuusedellytys vai ei - että päätöksen antaminen em. arvioinnin perusteella tulee valitettavasti hidastamaan kaikkien hakemusten käsittelyä. 

Löydät kuvauksen aktiivimallista tästä. Olemme lisäksi laatineet erillisen kysymys-vastaus-sivun, jolla käsitellään useimmiten esitettyjä kysymyksiä aktiivimallista.