Hallitus on antanut eduskunnalle kaksi esitystä, joiden voimaantulo esitysten mukaan on 01.01.2018. Eniten puhuttanee ns. aktiivimalli.    

Toinen hallituksen esityksistä käsittelee työttömyyspäivärahan laskemista niiden etuudensaajien kohdalla, jotka eivät ns. aktiivimallin sisältämien edellytysten perusteella ole olleet riittävän aktiivisia työmarkkinoilla. Toinen esitys käsittelee muutoksia aloittavan yrittäjän asemaan sekä liikkuvuusavustuksen saamiseen.

Aktiivimalli
Aktiivimallin mukaan työttömyyspäivärahan määrä laskee 4,65 %, jos etuudensaaja ei ole 65 edeltävän maksupäivän (eli n. 3 kuukauden) aikana osoittanut riittävää aktiivisuutta

  • olemalla työssä yhteen työssäoloehtoa kerryttävään kalenteriviikkoon vaadittavaa työaikaa (pääsääntöisesti 18 tuntia)
  • ansainnut yritystoiminnasta vastaavaa tuloa tai
  • olemalla 5 päivää työllistymistä edistävässä palvelussa. 

Esityksen mukaan aktiivimalli koskisi lähes kaikkia, myös esimerkiksi lisäpäivillä olevia etuudensaajia. Työttömyyden alkaessa otettava omavastuuaika puolestaan lyhenisi seitsemästä viiteen päivään. 

Koska esitys on eduskunnan käsittelyssä, sen lopullisesta sisällöstä ei ole varmuutta. Hallituksen esitys HE 124/2017 on luettavissa täältä.

Aloittavan yrittäjän asema
Hallituksen esityksen mukaan työttömänä yritystoiminnan aloittavalla henkilöllä on oikeus saada työttömyyspäivärahaa neljän ensimmäisen kuukauden ajalta. Ko. aikana yritystoiminnasta saatu tulo soviteltaisiin maksettavan työttömyyspäivärahan määrässä.

TE-toimisto arvioisi yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuuden vasta neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen.

Liikkuvuusavustus
Hallituksen esityksen mukaan liikkuvuusavustusta voitaisiin muiden edellytysten täyttyessä maksaa myös osa-aikatyössä, jossa työajaksi on sovittu alle 18 viikkotyötuntia. Lisäksi liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa myös silloin, kun työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen.

Korotettua liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa muun muassa huoltovelvollisuuden (lapsikorotus) ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella. 

Koska aloittavan yrittäjän asemaa ja liikkuvuusavustusta koskeva esitys on eduskunnan käsittelyssä, sen lopullisesta sisällöstä ei ole varmuutta. Hallituksen esitys HE 121/2017 on luettavissa täältä