Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä pienimuotoinen työ vaikuttaa ansiopäivärahaan vasta, kun palkka on maksettu. Muutos tulee voimaan nähtävästi huhtikuun 2019 alussa.

Eduskunnan hyväksymän lakimuutoksen mukaan työtön voi aloittaa enintään kuusi kuukautta kestävät opinnot ilman, että opintojen sivu- tai päätoimisuutta tai työttömän tarvetta opinnoille arvioidaan.

Kassan vuosijäsenmaksu laskee lähes viidenneksellä.

Syyskuun alusta alkaen viikon jokainen arkipäivä (ma-pe) voi olla maksupäivä.

Työttömyysturvaa tunnutaan rukkaavan nykyään oikein urakalla.