MMA Kassa osallistui asiakastyytyväisyyskyselyyn kahden vuoden tauon jälkeen.

Kyselyn toteuttajaksi valikoitui tällä kertaa Webropol Oy. Kysely suunnattiin ennen kaikkea niille kassan jäsenille, jotka olivat saaneet kassasta etuutta ja/tai päätöksen (hylkäävän tai myöntävän) ajalla 1.6.-31.10.2018. Kysely oli avoinna 13.11.-27.11.2018.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kassan toimintaa eri tekijöiden osalta sekä kertomaan mielipiteensä myös aktiivimallista. Vastausprosentti oli huikea 41,6, ja vastaajista 86 % ilmoittikin olleensa tänä vuonna henkilökohtaisesti yhteydessä kassaan vähintään kerran.

Kassan toimintaan liittyvien eri tekijöiden osalta arvostelussa käytettiin asteikkoa 1 – 6 (1 = huono, 6 = erinomainen), kuten ennenkin. Kassamme keskiarvotulokseksi tuli 5,09, mikä on tähän asti paras saamamme arvosana (aiemmat kyselyt on toteutettu vuosina 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016).

Eniten kiitosta saivat hakemusten käsittelyn luotettavuus (5,4), henkilöstön luotettavuus (5,4) ja asiakaspalveluhenkisyys (5,3) sekä eAsioinnin helppous (5,3). Kassan palvelu kokonaisuutena sai arvosanan 5,3. Kiitos!

Vapaissa kommenteissa esitettiin paljon erilaisia toivomuksia, ja pyrimme huomioimaan ne toiminnassamme siltä osin kuin kassan resurssit sen mahdollistavat. Yritämme ottaa opiksi saamistamme moitteista, mutta ensin nautimme kehuista pari päivää!

Kysyimme myös, miten nopeasti jäsenet olivat saaneet kassasta vastauksen kysymykseensä. 64 % oli saanut vastauksen heti tai samana päivänä ja 30 % vähintään parin päivän sisällä. Tässäkin suhteessa olemme pystyneet petraamaan tulostamme, mutta parannettavaakin on.

Lopuksi kysyimme, miten todennäköisesti MMA Kassaa suositeltaisiin muille. Kyselyn tulos esitettiin ensimmäistä kertaa ns. NPS-lukuna (Net Promoter Score), jota nykyään pidetään parhaana tapana mitata asiakastyytyväisyyttä.

Vastaaja voi NPS-kyselyssä antaa arvosanan 0 – 10. Mittaustavassa arvo 9-10 merkitsee suosittelijaa (Promoter), arvo 7-8 passiivista (Passive) ja arvo 0-6 arvostelijaa (Detractor). NPS-luku muodostetaan vähentämällä arvostelijoiden määrä suosittelijoiden määrästä.

Kassan saama NPS luku oli 55, jota yleisesti pidetään erinomaisena tuloksena.

Mielipiteet aktiivimallista olivat nekin selvät: 80 % vastaajista piti sitä huonona uudistuksena siitä huolimatta, että ”vain” 48 % oli saanut aktiivimallin takia päätöksen ansiopäivärahan leikkaamisesta.

Kaiken kaikkiaan MMA Kassa voi olla ylpeä tuloksista. Lupaamme, että tulemme jatkossakin kouluttamaan henkilökuntaamme ja kehittämään toimintaamme palvelutasomme ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

MMA Kassan jäsenet toimivat erilaisissa myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä tai niihin olennaisesti kuuluvissa tukitehtävissä, ja kunkin ansiopäivärahahakijan työsopimusehdot (provisiot, bonukset, tulospalkkiot, insentiivit jne.) poikkeavat usein ”normisopimuksista”.

Hakijalle on ehdottoman tärkeää, että palkanmääritys, ansiopäivärahan sovittelu jne. tehdään oikein. MMA Kassassa käytettävissäsi ovat alan moninaisiin käytäntöihin perehtyneet asiantuntijat. 

Mikäli työskentelet kassan säännöissä kuvatuissa tehtävissä, sinulla on mahdollisuus liittyä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassaan. Lisätietoja jäsenyysedellytyksistä saat tästä. Ota yhteyttä ja varmista työttömyysturvasi!