Työttömyyskassat alkoivat vuoden 2017 alusta maksaa Liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. 

Voit toimittaa hakemuksen kassaan joko postitse tai sähköisesti. Mikäli käytät jälkimmäistä toimitustapaa, valitse eMMAn Liitteet-välilehdessä liitteen asiakirjalajiksi Liikkuvuusavustushakemus ja liitä täyttämäsi hakemus skannatussa muodossa järjestelmään. Valitse lopuksi Lähetä tiedosto.

Voit tulostaa itsellesi hakemuslomakkeen (suomen- tai ruotsinkielisen) täältä.

Vuoden 2018 alusta liikkuvuusavustus koskee kokoaikaisen työsuhteen lisäksi myös sellaista osa-aikaista työsuhdetta, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Tämän lisäksi liikkuvuusavustusta voi saada myös alkavaan työhön liittyvän ja sitä edeltävän koulutuksen ajalta.

Toimita kassaan hakemuksen mukana kopio työsopimuksesta. Mikäli työsopimusta ei ole vielä hakemuksen kassaan toimittamishetkellä, voit toimittaa kassaan kirjallisen selvityksen työsuhteen ehdoista, ja lähettää kopion työsopimuksesta heti sen saatuasi.

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  1. sinulla on oikeus työttömyysetuuteen juuri ennen työn aloittamista
  2. työmatkasi on työn alkaessa kokoaikatyössä keskimäärin yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä
  3. työsi kestää vähintään kaksi kuukautta.

Vuonna 2017 hakemus liikkuvuusavustuksesta piti toimittaa kassaan ennen työsuhteen alkua, mutta vuoden 2018 osalta tästä edellytyksestä on lakimuutoksessa luovuttu. Liikkuvuusavustuksen hakemista koskee nyt sama 3 kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa. Vuoden 2018 alusta liikkuvuusavustuksessa voidaan lisäksi huomioida myös lapsikorotukset. Jos työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta, voidaan tällä perusteella 01.01.2018 alkaen maksaa korotusosaa 4,74 euroa/pv (vuoden 2017 taso).

Liikkuvuusavustuksen suuruus ilman mahdollisia korotusosia on noin 700 euroa kuukaudessa ja vero pidätetään samalla tavalla kuin ansiopäivärahasta tai vuorottelukorvauksesta (lisätietoja saat tästä).

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu työn kestosta seuraavasti:

Työn kesto vähintään Avustuksen kesto
2 kk 1 kk
3 kk 1,5 kk
4 kk 2 kk