Suomeksi
Ansiopäivärahahakemus
Ansiopäivärahan jatkohakemus
Palkkatodistus (työnantajan tai hänen edustajansa täyttämänä  ja allekirjoituksella varmentamina molemmat sivut)
Vuorottelukorvaushakemus
Vuorotteluvapaasopimus
Liikkuvuusavustus
Selvitys työsuhteen keskeisimmistä ehdoista
Viikottainen selvitys työssäolosta
Opettajien työaikaselvitys
Selvitys ajalta
Lasten kotihoidontuki -selvitys
Todistus osallistumisesta työllistymistä tukevaan toimintaan
 
På svenska
Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
Anmälan angående arbetslöshetstiden
Löneintyg för arbetslöshetskassa
Ansökan om alterneringsersättning
Ansökan om rörlighetsunderstöd
Intyg om deltagande i sysselsättningsstödjande verksamhet

In English
Earnings-related allowance application
Pay Certificate for the Unemployment Fund

Todistuksen työttömyyseläkkeen hakemista varten täyttää kassa silloin, kun se on annettava. Asia hoidetaan "viranpuolesta".

Yleistä eläkeneuvontaa antaa Eläketurvakeskus p. 010 7514201. Omassa eläkeasiassa tulee olla yhteydessä omaan eläkelaitokseen eli siihen laitokseen, missä työnantaja on järjestänyt vakuuttamisen.