Onko sinulla lisäpäiväoikeutta? 
Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös enimmäismaksuajan täytyttyä niin sanottuina lisäpäivinä. Oikeutta ei tarvitse erikseen hakea. Kassa tarkistaa lisäpäiväoikeuden, kun enimmäismaksuaika ylittyy hakujakson aikana.

Jos vuosina 1950-1954 syntynyt henkilö täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen enimmäismaksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa lisäksi ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos vuonna 1955-1956 syntynyt henkilö täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen enimmäismaksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa lisäksi ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos vuonna 1957-1960 syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen enimmäismaksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

1.1.2020 voimaan astuvan lain mukaan vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneillä on lisäpäiväoikeus, jos henkilö täyttää 62 vuotta ennen kuin hänen enimmmäismaksuaikansa täyttyy. Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneillä lisäpäiväoikeuden ikäraja siis nousee 61 vuodesta 62 vuoteen.

Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaille

Vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhaisvähennystä 62-vuotiaana. Eläkkeen hakemista varten ansiopäivärahaa on oltava maksettu vähintään yhdeltä lisäpäivältä eläkeoikeuden alkamista edeltävältä kuukaudelta ja kassalta on pyydettävä asiasta ns. lisäpäivätodistus. Lisätietoja varhennetusta vanhuuseläkkeestä saat tästä