Onko sinulla lisäpäiväoikeutta? 
Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös 500 päivän enimmäismaksuajan täytyttyä niin sanottuina lisäpäivinä. Oikeutta ei tarvitse erikseen hakea. Kassa tarkistaa lisäpäiväoikeuden, kun enimmäismaksuaika ylittyy hakujakson aikana.

Jos vuosina 1950-1954 syntynyt henkilö täyttää 59 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäismaksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos vuonna 1955-1956 syntynyt henkilö täyttää 60 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäis- maksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Jos vuonna 1957 tai sen jälkeen syntynyt henkilö täyttää 61 vuotta ennen kuin hänen 500 päivän enimmäismaksuaikansa täyttyy, hänelle voidaan maksaa 500 päivän lisäksi ansiopäiväraha sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 65 vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että henkilöllä on työssäoloaikaa vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Varhennettu vanhuuseläke 62-vuotiaille

Vuosina 1950-1957 syntynyt henkilö voi halutessaan siirtyä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle ilman varhaisvähennystä 62-vuotiaana. Eläkkeen hakemista varten ansiopäivärahaa on oltava maksettu vähintään yhdeltä päivältä eläkeoikeuden alkamista edeltävältä kuukaudelta ja kassalta on pyydettävä asiasta ns. lisäpäivätodistus.