Voit halutessasi tutustua myös Työttömyyskassojen yhteisjärjestön toimittamaan Työttömyyskassojen etuusoppaaseen (pdf-tiedosto).

Huom.: vuorotteluvapaata ja liikkuvuusavustusta koskevat ohjeet löytyvät kohdista Vuorottelu ja Liikkuvuusavustus.

Ensihakemukset
Voit toimittaa hakemuksen sekä hakemuksen liitteet kassaan eAsioinnin eli eMMAn avulla tai perinteisesti postitse. Sähköpostitse meille ei voi toimittaa hakemuksia eikä liitteitä.

Hakuohjeet
1. Ilmoittaudu TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautus- tai työttömyyspäivänä, jotta oikeutesi työttömyysturvaan on voimassa heti ensimmäisestä päivästä alkaen. 

2. Toimita ensimmäinen päivärahahakemus takautuvasti vähintään 2 täydeltä kalenteriviikolta (ma-su) työttömyyskassalle. Liitteiden toimittaminen kassaan ilman hakemusta ei käynnistä päivärahakäsittelyä. 

3. Lähetä meille ansiopäivärahahakemuksen lisäksi 

lomautustilanteessa 
• lomautusilmoitus, työsopimus ja palkkalaskelmat lomautusta edeltäneeltä 7 kuukauden ajalta. Kassa joutuu tarvittaessa selvittämään bonusten, tulospalkkioiden yms. ansainta-ajat ja ansaintaperusteet. 
 
työsuhteen päättymistilanteessa 
irtisanomis- tai irtisanoutumisilmoitus, työsopimus ja palkkalaskelmat työttömyyttä edeltäneeltä 7 kuukauden ajalta. Kassa joutuu tarvittaessa selvittämään bonusten, tulospalkkioiden yms. ansainta-ajat ja ansaintaperusteet.
 
 
Jos työsuhteen päättymisestä tai päättämisestä on tehty erillinen sopimus, muista toimittaa kopio siitä kassalle

Työttömyyskassa saa ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Mikäli kassalla on käytössään palkkaverokortti, ennakonpidätysprosentti on aina vähintään 25 (tarvittaessa verokorttiin merkittyä ennakonpidätystä nostetaan). Ainoa tapa saada ennakonpidätysprosentti pienemmäksi on toimittaa kassaan muutosverokortti etuutta varten.

 

Tarvittaessa kassa tarvitsee selvityksen myös seuraavista: 
 
• kopio viimeisimmästä päätöksestä, jos saat sosiaalietuuksia (eläke, oma tai puolison kotihoidontuki tms.). Lisätietoja ansiopäivärahaan vaikuttavista sosiaalietuuksista ja eläkkeistä saat tästä
 
• mahdolliseen maataloustuloon liittyen kopio verotuspäätöksestä kokonaisuudessaan (viimeksi vahvistettu henkilökohtainen verotus)

• selvitys mahdollisesta yritys- ja sivutyötulosta – toimi kassan sinulle antaman ohjeen mukaan

• selvitys hakujakson aikaisista palkka- tai muista tuloista, jos sellaisia on.

Kassa joutuu joskus pyytämään hakijalta lisäselvityksiä. Toimita pyydetyt selvitykset mahdollisimman pian, sillä hakemuksen käsittelyä ei voi ennen jatkaa.

4. Muista hakea päivärahaasi ajoissa. Hakeminen vanhenee 3 kuukaudessa. Vanheneminen koskee myös jatkohakemusta ja lapsikorotusten hakemista. Etuutta ei voida maksaa sellaiselta ajalta, jonka osalta hakemus on vanhentunut. 

Jatkohakemukset
Mikäli olet ollut hakujakson aikana kokonaan työtön, tee hakemukset joko neljän täyden kalenteriviikon (ma-su) tai kokonaisen kalenterikuukauden ajalta ja merkitse jokaisen hakupäivän kohdalle "Työtön".

Mikäli olet ollut hakujakson aikana osa-aikatyössä (riippumatta siitä, onko työ jatkuvaa vai kertaluontoista, esimerkiksi aktiiviedellytyksen täyttämiseen liittyvää työtä), kassa tarvitsee hakujakson ajalta palkka- ja työsuhdetiedot. Löydät lisätietoja tästä.

Jos olet hakeutunut TE-toimiston kautta työllistymistä edistävään palveluun (omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu ja kuntouttava työtoiminta), pyydä TE-toimistoa lähettämään kassaan asiaa koskeva lausunto ja merkitse hakemukseen palvelun nimi ja osallistumispäivät.

Jos olet hakeutunut työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan, merkitse hakemukseen osallistumispäivät ja palvelun/toiminnan nimi sekä sen tarjoaman järjestön/yrityksen nimi. Kassa voi tarvittaessa pyytää asiasta lisätietoja.