Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassa on osallistunut jäsentyytyväisyyskyselyyn jo useana peräkkäisenä vuonna, niin myös vuonna 2016.

Kyselyn toteutti ulkopuolinen yritys (Onway Oy), ja kysely suunnattiin kaikille niille kassan jäsenille, jotka olivat tavalla tai toisella asioineet kassan kanssa lokakuussa toteutettua kyselyä edeltävän kuuden kuukauden aikana. Vastaava kysely toteutettiin tänä vuonna kaikkiaan 18 kassassa.

Vastaajia pyydettiin arvioimaan kassan toimintaa eri tekijöiden osalta sekä antamaan myös vapaita kommentteja. MMA Kassan osalta vastausprosentti oli hyvä 33 %. Mielipiteitä saimme lähes 17 000 kappaletta!

Arvostelut annettiin asteikolla 1 - 6, ja kassamme keskiarvotulokseksi tuli tänä vuonna 4,97 (vuoden 2015 keskiarvo oli 4,84, vuoden 2014 keskiarvo oli 4,83 ja vuoden 2013 keskiarvo oli 4,78). Tulos oli jälleen parempi kuin muiden kyselyyn osallistuneiden kassojen keskiarvotulos (käytettävissä oleva vertailuaineisto 11/16).

Käymme kaikki mielipiteet - ruusut ja risut - läpi ja keskitymme kahteen asiaan: kiitosta saaneiden toimintojen säilyttämiseen ja moitteita saaneiden toimintojen parantamiseen. 

Eniten kiitosta saivat hakemusten käsittelyn nopeus ja luotettavuus, sähköisen asioinnin helppous sekä henkilöstön asiakaspalveluhenkisyys. 

Eniten moitteita joka vuosi saaneen puhelinpalveluajan osalta teimme korjausliikkeen tavallaan "etuajassa": uusi laajennettu puhelinpalveluaika käynnistyi marraskuun alussa eli noin viikko sen jälkeen, kun kysely suljettiin.   

Onway Oy:n toteuttamassa kyselyssä kysyttiin myös, voiko MMA Kassaa suositella muille ihmisille.

Asteikolla 1 (En lainkaan) – 6 (Erittäin mielelläni) tulos on eri vuosina ollut seuraava:

2013 2014 2015 2016
6: vastaajista 62 % 6: vastaajista 57 % 6: vastaajista 62 % 6: vastaajista 62 %
5: vastaajista 25 % 5: vastaajista 29 % 5: vastaajista 25 % 5: vastaajista 25 %
4: vastaajista 9 % 4: vastaajista 8 % 4: vastaajista 8 % 4: vastaajista 8 %
3: vastaajista 2 % 3: vastaajista 3 % 3: vastaajista 2 % 3: vastaajista 3 %
2: vastaajista 1 % 2: vastaajista 1 % 2: vastaajista 1 % 2: vastaajista 1 %
1: vastaajista 1 % 1: vastaajista 1 % 1: vastaajista 1 % 1: vastaajista 1 %
  Ei osaa sanoa: 1 % Ei osaa sanoa: 1 %  Ei osaa sanoa: 1 %

Vastaustulos tänä vuonna välillä 3 – 6 oli 98 %, mikä on jälleen erinomainen tulos (neljän kyselyvuoden aikana vaihteluväli on ollut 97-98 %).  

MMA Kassan jäsenet toimivat erilaisissa myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä tai niihin olennaisesti kuuluvissa tukitehtävissä, ja kunkin ansiopäivärahahakijan työsopimusehdot (provisiot, bonukset, tulospalkkiot, insentiivit jne.) poikkeavat usein ”normisopimuksista”.

Hakijalle on ehdottoman tärkeää, että palkanmääritys tehdään oikein - sehän puolestaan määrittää ansiopäivärahan tason. Onneksi MMA Kassassa käytettävissäsi ovat alan moninaisiin käytäntöihin perehtyneet asiantuntijat. 

Mikäli työskentelet kassan säännöissä kuvatuissa tehtävissä, sinulla on mahdollisuus liittyä Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten työttömyyskassaan. Lisätietoja jäsenyysedellytyksistä saat tästä. Ota yhteyttä ja varmista työttömyysturvasi!