Kokonaan ansiopäivärahan maksun estäviä sosiaalietuuksia ovat mm. useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha ja kuntoutusraha.

Osa sosiaalietuuksista vain vähentää eli pienentää ansiopäivärahan määrää (täysi- eli euromääräisesti).

Tällaisia vähentäviä etuuksia ovat muun  muassa osatyökyvyttömyyseläke tai valtion eläkelain mukaiset eläkkeet, joita maksetaan normaalia alemman eläkeiän perusteella. Mikäli työnantaja on maksanut päivärahan saajan nostaman vapaaehtoisen lisäeläkkeen, myös tämä vähentää ansiopäivärahan määrää.

Lasten kotihoidontuki alle 3-vuotiaan lapsen hoidosta on vähentävä etuus, joka huomioidaan perhekohtaisesti. Tämä tarkoittaa, että myös puolison saama kotihoidontuki vähennetään ansiopäivärahasta, ellei puoliso itse hoida lasta ja ole tämän vuoksi pois työmarkkinoilta.

Ansiopäivärahan maksamiseen eivät vaikuta mm. lapsilisä, asumistuki, toimeentulotuki tai vammaistuki. Myöskään perhe-eläke, tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha, sotilasavustus tai sotilasvammalain mukainen elinkorko ja täydennyskorko eivät vaikuta ansiopäivärahan maksamiseen.